Medlem / 09.05.2017

Nytt på webben: Medlemmarna berättar

På Journalistförbundets webbplats kan du träffa andra medlemmar. På sidan Medlemmarna berättar beskriver olika medlemmar sin relation till Journalistförbundet. Först ute är grafikern Eveliina Salomaa som jobbar på tidningen Karjalainen. Läs mer om henne här. [caption id="attachment_572646" align="alignnone" width="432"] Eveliina Salomaa har hört till ett fackförbund under hela sitt vuxna liv. Bild: Hanna-Kaisa Hämäläinen.[/caption]

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.