På Journalistförbundets webbplats kan du träffa andra medlemmar. På sidan Medlemmarna berättar beskriver olika medlemmar sin relation till Journalistförbundet. Först ute är grafikern Eveliina Salomaa som jobbar på tidningen Karjalainen. Läs mer om henne här.

Eveliina Salomaa har hört till ett fackförbund under hela sitt vuxna liv. Bild: Hanna-Kaisa Hämäläinen.