Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nytt avtal för MTV – strejken är avblåst

Hotet om MTV:s innehållsarbetares strejk, vilken skulle börja i morgon fredag, är avblåst. Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, har godkänt riksförlikningsmannens medlingsförslag som gäller MTV:s innehållsarbetares kollektivavtal.

Journalistförbundets styrelse godkände förslaget i dag, torsdagen 10 mars. Medlingsförslaget gavs 8 mars.

Det godkända förslaget innebär att 160 anställda vid MTV får ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 24 månader och sträcker sig till 29 februari 2024. Det andra året är ett “optionsår”, ifall man inte lyckas komma överens om löneförhöjningar för det året så kan avtalet sägas upp 28 februari 2023. I år stiger lönerna med 2 procent, från och med 1 maj.

“Slutresultatet är som en helhet rätt bra om man jämför med andra kollektivavtal under den här avtalsrundan. I det nya avtalet finns bättre ersättningar för övertidsarbete under perioder. Avtalet har också korrigerat tidigare missförhållanden som gällt betalning av semesterpeng och förtroendepersoners rätt till information. En del av de viktiga frågorna löstes lokalt”, säger Journalistförbundets jurist Tuomas Aalto som deltog i förhandlingarna.

“Det är bra att strejkhotet är avblåst och att MTV:s innehållsarbetare får fortsätta jobba. Behovet av professionellt producerade nyheter och annat aktualitetsinnehåll är just nu enormt”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Han tackar samtidigt MTV:s lokala avtalsparter.

“I samband med medlingen löste de flera frågor som var viktiga för oss och på så sätt fick vi ihop helheten. Jag tackar också förlikningsmannen Leo Suomaa som lyckades få förbunden att enas i en gemensam lösning”, säger Savolainen.

Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, träffades på riksförlikningsmannens byrå fem gånger. Det tidigare kollektivavtalet upphörde den sista februari i år.