Generell / 06.09.2019

Nya förtroendemän väljs i oktober

De som jobbar inom pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal väljer nya förtroendemän i oktober i år. Förtroendemännen väljs för en tvåårsperiod som sträcker sig från januari 2020 till slutet av 2021.Enligt Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal förrättas val av förtroendemän i oktober. Valresultaten ska meddelas senast 15 november. Huvudförtroendemän väljs om möjligt inom alla företag där det jobbar minst tre personer som är medlemmar i Finlands Journalistförbund. Vid valet i oktober väljs förutom huvudförtroendemän och vicehuvudförtroendemän också avdelsningsförtroendemän – i koncerner och i stora tidningsbolag. Ifall inga av dessa val förrättas ska man på arbetsplatsen åtminstone meddela Journalistförbundet kontaktuppgifterna till en kontaktperson. Via hen kan förbundet skicka anvisningar och råd till arbetsplatsen. Ifall redaktionen har en egen arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att förrätta valet av denna, samt av av två suppleanter i samband med valet av förtroendeman. Ifall arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig som representerar flera olika yrkesgrupper kan detta val förrättas senare under hösten, i november-december. Förbundets valanvisningar skickas till avdelningarna och föreningarna i september. Läs mer om valet här. Viktiga valdokument: Val av förtroendemän i ett nötskal Modell på valprotokoll Direktiv för val samt tidtabell Meddelande om val

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.