Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya förtroendemän väljs i oktober

De som jobbar inom pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal väljer nya förtroendemän i oktober i år. Förtroendemännen väljs för en tvåårsperiod som sträcker sig från januari 2020 till slutet av 2021.Enligt Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal förrättas val av förtroendemän i oktober. Valresultaten ska meddelas senast 15 november.

Huvudförtroendemän väljs om möjligt inom alla företag där det jobbar minst tre personer som är medlemmar i Finlands Journalistförbund. Vid valet i oktober väljs förutom huvudförtroendemän och vicehuvudförtroendemän också avdelsningsförtroendemän – i koncerner och i stora tidningsbolag. Ifall inga av dessa val förrättas ska man på arbetsplatsen åtminstone meddela Journalistförbundet kontaktuppgifterna till en kontaktperson. Via hen kan förbundet skicka anvisningar och råd till arbetsplatsen.

Ifall redaktionen har en egen arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att förrätta valet av denna, samt av av två suppleanter i samband med valet av förtroendeman. Ifall arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig som representerar flera olika yrkesgrupper kan detta val förrättas senare under hösten, i november-december. Förbundets valanvisningar skickas till avdelningarna och föreningarna i september.

Läs mer om valet här.

Viktiga valdokument:

Val av förtroendemän i ett nötskal

Modell på valprotokoll

Direktiv för val samt tidtabell

Meddelande om val