Valen av nya huvudförtroendemän, vilka görs i enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal, förrättas i oktober. (mer …)