De som jobbar inom pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal väljer nya förtroendemän i oktober i år. Förtroendemännen väljs för en tvåårsperiod som sträcker sig från januari 2020 till slutet av 2021. (mer …)