Generell / 09.03.2022

Medlingsförslag till MTV:s innehållsarbetare

Riksförlikningsmannen gav i går kväll (8 mars) ett medlingsförslag för ett nytt kollektivavtal för MTV:s innehållsarbetare. Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, har träffats fem gånger hos riksförlikningsmannen för att nå ett resultat.

Medlingsförslaget ska ännu behandlas av parternas beslutsfattande organ. Journalistförbundets styrelse träffas torsdagen 10 mars. Ifall båda parterna godkänner medlingsförslaget så inleds ingen strejk fredagen 11 mars.

"Journalistförbundets förhandlare föreslår att medlingsförslaget ska godkännas. På så sätt skulle man undvika en strejk", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Journalistförbundet varslade om strejk för MTV:s 160 innehållsarbetare 25 februari.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.