Riksförlikningsmannen gav i går kväll (8 mars) ett medlingsförslag för ett nytt kollektivavtal för MTV:s innehållsarbetare. Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, har träffats fem gånger hos riksförlikningsmannen för att nå ett resultat. (mer …)