Generell / 25.02.2022

Strejkvarsel: MTV strejkar två veckor i mars

Journalistförbundet har i dag, 25 februari, varslat om strejk för MTV:s innehållsarbetare. Ifall parterna inte når ett förhandlingsresultat inleds strejken om två veckor, den 11 mars. Strejken varar i två veckor och gäller cirka 160 anställda.. Ifall strejken blir av påverkar den bland annat MTV:s nyheter, webbplats och aktualitetsprogram. Förhandlingar med riksförlikningsmannen inleds antagligen nästa vecka. Journalistförbundet har sedan januari i år förhandlat om kollektivavtalet för MTV:s innehållsarbetare. Arbetsgivarens representeras av Palta, servicebranschens arbetsgivare. "Orsaken till strejkvarslen är att arbetsgivaren inte varit redo att komma emot i centrala frågor som gäller de anställda. Vi vill att avtalet ska ha normala arbetsvillkor för journalister. På MTV har de anställda nu de svagaste arbetsvillkoren i branschen", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör  Petri Savolainen. Jämfört med anställda vid andra nyhetsmedier har de anställda vid MTV längre arbetstider och kortare semestrar. Ersättningarna för olägligt arbete är sämre än motsvarande på Yle. Möjligheten att utbilda sig är sämre än i andra mediehus. "Allt detta påverkar de anställdas arbetshälsa och hur de orkar i sitt arbete", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. "Vi försökte lösa de här frågorna redan under den förra avtalsrundan för två år sedan och efter det även lokalt på arbetsplatserna men vi har inte lyckats", säger Petri Savolainen. "MTV:s innehållsarbetare fattade ett enhälligt beslut om strejken. Vi vill bli jämlikt behandlade i relation till andra anställda i mediebranschen och andra branscher", säger Kari Pyrhönen som är ordförande för Medie- och programarbetarna (MOT).  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.