Generell / 15.03.2023

Medlemmarna har fler tvister – förlikning vanligt

Tvister som gäller Journalistförbundets medlemmar ökade i fjol jämfört med året innan. År 2022 var antalet tvister 27. De gällde arbetsförhållanden, uppsägningar och löner. Året innan var antalet tvister 21.

”En förklaring till ökningen är ett större antal tvister inom film- och tevebranschen. Det hänger ihop med att SET, med anställda inom film- och tevebranschen, anslöt sig till Journalistförbundet", säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör.

Allt färre tvister uppstår i efterdyningarna av omställningsförhandlingar. I fjol hängde sex tvister ihop med omställningsförhandlingar.

Enligt Savolainen beror det på att branschen sett färre omställningsförhandlingar (tidigare samarbetsförhandlingar) än tidigare. I fjol fördes omställningsförhandlingar i 15 bolag inom branschen. I stället för nedskärningar i antalet arbetstillfällen präglades fjolåret av att många nya arbetstillfällen föddes. "Vi vill lösa tvisterna i arbetslivet innan de går till en rättssal men vid behov bevakar vi våra medlemmars intressen i domstolen", säger Savolainen. Största delen av tvisterna (över 90 procent) löses genom förlikning och överenskommelser. En del av tvisterna handlar om att kräva in frilansars arvoden som uppdragsgivaren låtit bli att betala. "I flera års tid har vi lyckats inkassera tusentals euro som hör till våra medlemmar", säger Savolainen.  

FAKTA: Journalistförbundets medlemmar har rätt till gratis juridisk rådgivning. Ta kontakt med juristjouren:  tfn 044 7555000, vardagar kl. 13–16 eller e-post lakineuvonta@journalistiliitto.fi.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.