Journalistförbundets medlemmar är rätt nöjda med förbundet och dess verksamhet. Det framkommer i medlemsundersökningen som görs vartannat år.

(mer …)