Tvister som gäller Journalistförbundets medlemmar ökade i fjol jämfört med året innan. År 2022 var antalet tvister 27. De gällde arbetsförhållanden, uppsägningar och löner. Året innan var antalet tvister 21. (mer …)