Generell / 09.02.2022

Medlem – nu kan du påverka: i år väljs fullmäktige, styrelse och ordförande

Journalistiliiton valtuusto oli koolla ennen koronapandemiaa, 4.2.2020 pohtimassa ajankohtaisia työehtosopimusneuvotteluja. Kuva: Mika Heijari Bild:
Journalistförbundets förtroendevalda väljs vart fjärde år. I år är det dags att välja fullmäktige, styrelse och ordförande. Som medlem i Journalistförbundet kan du vara med och påverka vem som fattar beslut om bland annat förbundets ekonomi och verksamhet. Fullmäktige är Journalistförbundets högsta beslutsfattande organ. Styrelsen har tio ordinarie medlemmar. Styrelsens ordförande är 2019–2022 Hanne Aho. Här hittar du mer info om administrationen. Nedan hittar du information om hur beslutsprocessen ser ut och vad som händer när. I tidningen Journalisten kan du (på finska) läsa en artikel om vilka uppgifter fullmäktige och styrelsen har. xxx Februari–mars De första medlemsföreningarna väljer sina fullmäktigeledamöter på sina årsmöten. Journalistförbundet har sammanlagt 18 medlemsföreningar. Medlemsföreningarna har sina egna stadgar och tidtabeller enligt vilka valen förrättas. Följ din egen medlemsförenings kommunikation och delta i årsmötet! Här kan du se en kort video där fyra nuvarande ledamöter berättar om varför de hör till Journalistförbundet. Förbundets styrelse förbereder verksamhetsplanen och budgeten för de kommande åren. Den förbereder också verksamhetsberättelsen för fullmäktigeperioden 2019–2022. På våren ordnas Journalistförbundets medlemsföreningars gemensamma föreningsdagar, där man bland annat behandlar hur det nya fullmäktige ska organisera sig. Maj–juni Journalistförbundets fullmäktige samlas 19–20 maj. Det här är nuvarande fullmäktiges sista ordinarie möte. Vid behov kan fullmäktige samlas flera gånger för att behandla kollektivavtalsfrågor. Ett sådant här extra möte ordnas i år. Fullmäktige samlas åtminstone 2 juni för att behandla kollektivavtal. Det gamla fullmäktiges verksamhetsperiod fortsätter ända tills det nya fullmäktige samlas för första gången det vill säga sent på hösten 2022.

Augusti 

Journalistförbundets styrelse fortsätter förbereda en ny budget och verksamhetsplan. Föreningarna ger sina utlåtande på planerna i början av hösten.

September 

Förberedelserna inför nya fullmäktiges första möte fortskrider. Föreningarna ger också sina förslag på vem som ska premieras med förbundets förtjänsttecken på det första mötet. Förtjänsttecken ges åt medlemmar som gjort något utöver det vanliga.

man kan också lämna in nomineringar på vem som ska premieras med yttrandefrihetens sabel. Utmärkelsen delas ut vart fjärde år, till en journalist som verkat exemplariskt och förtjänstfullt. Innan slutet av september meddelar medlemsföreningarna vem som är deras fullmäktigeledamöter.

Oktober 

Föreningarna kan lämna in motioner till nya fullmäktige senast 28 oktober. Motionerna kan ha att göra med förbundets verksamhet eller med frågor som medlemmarna vill att förbundet ska arbeta för.

Journalistförbundets styrelse skriver klart verksamhetsplanen och budgeten för fullmäktigeperioden 2023–2026.

November-december

Styrelsen förbereder avgående fullmäktiges verksamhetsberättelse och förbereder svar på motionerna som lämnats in. Fullmäktigeledamöter och föreningar får inbjudan samt material till fullmäktigemötet.

Nya fullmäktige samlas för första gången till möte 30 november – 2 december i Helsingfors.  Fullmäktige väljer en ordförande och två viceordförande. Fullmäktige väljer också en styrelse samt ordförande och två viceordförande. Styrelsens ordförande är också Journalistförbundets ordförande. Fullmäktigeperioden byts i början av mötet och nya fullmäktiges mandatperiod inleds. På kvällens delas förtjänsttecken ut, liksom ett yttrandefrihetsstipendium.

Januari 2023

Den nya styrelsen inleder sitt arbete.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.