Journalistförbundets förtroendevalda väljs vart fjärde år. I år är det dags att välja fullmäktige, styrelse och ordförande. Som medlem i Journalistförbundet kan du vara med och påverka vem som fattar beslut om bland annat förbundets ekonomi och verksamhet.

(mer …)