Generell / 19.05.2017

Medielaget – årets föreningsgärning

Kirsi Mattila tog emot det ena priset av två som delades ut för årets föreningsgärning. Bild:
Medielaget var ett av två initiativ som premierades som årets föreningsgärning i samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 18 maj 2017. I prismotiveringen lyfte man fram att Medielaget representerar ett nyskapande och historiskt initiativ. Medielaget stärker Journalistförbundets roll som vägvisare när det gäller fackförbunds satsningar på frilansar och egensysselsatta. Andelslaget har väckt positiv uppmärksamhet både i Finland och utomlands. Redan nu har Medielaget nått över målsättningen på 75 medlemmar under det första verksamhetsåret. Medielaget har i dag 95 medlemmar. Yles frilansavdelnings (FAO) förtroendeman Kirsi Mattila (på bilden) tog emot priset. Hon har arbetat aktivt för Medielaget ända sedan starten. I sitt tacktal riktade Mattila ett särskilt tack till förbundets tidigare jurist Jussi Salokangas, som kläckte idén med ett serviceföretag för frilansar och som gjorde en stor arbetsinsats för att Medielaget skulle komma igång. Årets andra föreningsgärning var fusionen mellan Helsingfors Journalistförening och Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland. Priset togs emot av Kaisa Kauppila och Jyrki Räikkä. Den nya föreningen heter Helsingforsregionens Journalister. Premieringen Årets företroendeman gavs till två personer: Etelä-Suomen Sanomats Teppo Koskinen, huvudförtroendeman för Mediatalo Esa och till Mediahubs Kari Pyrhönen. Mediahub producerar nyheter för MTV3. Pyrhönen är MOT:s förtroendeman.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.