Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kirsi Mattila tog emot det ena priset av två som delades ut för årets föreningsgärning.

Medielaget – årets föreningsgärning

Medielaget var ett av två initiativ som premierades som årets föreningsgärning i samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 18 maj 2017. I prismotiveringen lyfte man fram att Medielaget representerar ett nyskapande och historiskt initiativ. Medielaget stärker Journalistförbundets roll som vägvisare när det gäller fackförbunds satsningar på frilansar och egensysselsatta.

Andelslaget har väckt positiv uppmärksamhet både i Finland och utomlands. Redan nu har Medielaget nått över målsättningen på 75 medlemmar under det första verksamhetsåret. Medielaget har i dag 95 medlemmar.

Yles frilansavdelnings (FAO) förtroendeman Kirsi Mattila (på bilden) tog emot priset. Hon har arbetat aktivt för Medielaget ända sedan starten. I sitt tacktal riktade Mattila ett särskilt tack till förbundets tidigare jurist Jussi Salokangas, som kläckte idén med ett serviceföretag för frilansar och som gjorde en stor arbetsinsats för att Medielaget skulle komma igång.

Årets andra föreningsgärning var fusionen mellan Helsingfors Journalistförening och Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland. Priset togs emot av Kaisa Kauppila och Jyrki Räikkä. Den nya föreningen heter Helsingforsregionens Journalister.

Premieringen Årets företroendeman gavs till två personer: Etelä-Suomen Sanomats Teppo Koskinen, huvudförtroendeman för Mediatalo Esa och till Mediahubs Kari Pyrhönen. Mediahub producerar nyheter för MTV3. Pyrhönen är MOT:s förtroendeman.