Medlem / 28.09.2017

Mari Mikkola: ”Glad över att journalister och förlagsredaktörer i samma förbund”

Kustannuspäällikkö Mari Mikkola pysyi Journalistiliiton jäsenenä vaihdettuaan Yleltä Otavalle. Saman ratkaisun hän teki myös saatuaan Otavalla ylennyksen päällikkötehtäviin. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen Bild:
Otavas förlagschef Mari Mikkola berättar i den nyaste delen av Medlemmarna berättar om sitt förhållande till Journalistförbundet. "Jag jobbade tidigare som forskare vid ett universitet och hörde då till ett annat fackförbund. När jag började jobba på Yle kändes det naturligt att i stället bli medlem i Journalistförbundet. När jag återigen bytte jobb, nu till förlagsbranschen, gladdes jag över att förlagsredaktörer och journalister hörde till samma förbund. Jag kunde hålla kvar mitt medlemskap. I flera år var jag medlem i Otavas redaktionsavdelnings styrelse. Avdelningen var aktiv och vi utvecklade utbildningen, kommunikationen och rekreationsmöjligheterna för medlemmarna. Ett av evenemangen som etsat sig fast i mitt minne är från en gemensam rekreations- och utbildningsresa till Estland där alla styrelser i Otavakoncernens redaktionsavdelningar var med. På plats fanns också Journalistförbundets nuvarande ordförande. På resan bekantade vi oss med Estlands statliga tevebolag och besökte ett före detta fängelse där vi hörde om hur det varit under Sovjettiden. När jag befordrades från förlagsredaktör till förlagschef funderade jag på om jag kunde fortsätta vara medlem i Journalistförbundet. Jag beslöt mig för att det gick bra. Jag vill omge mig med det kontext Journalistförbundet erbjuder och på så sätt följa med branschens utveckling på olika plan. Journalistförbundets viktigaste uppgift är att förhandla om kollektivavtalen, också förtroendemännens arbete och a-kassan är viktiga. Presskortet är den medlemsförmån jag använder mest: för inträde till museer, mässor och olika evenemang i Finland och utomlands.” Bildtext: Förlagschef Mari Mikkola vill följa med branschens utveckling och gillar det kontext som Journalistförbundet erbjuder. Bild: Hanna-Kaisa Hämäläinen  

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.