Generell / 01.06.2022

Löneförhöjningar från och med juni – för dem som jobbar för Yle

Från och med 1 juni stiger lönerna för dem som omfattas av två kollektivavtal som Journalistförbundet förhandlat om. Det gäller Yles programarbetare och det så kallade Yhtyneet-avtalet som gäller Yles frilansar i ett anställningsförhållande. Yles programarbetare Lönerna stiger från och med 1 juni 2022 med en allmän höjning på 1,6 procent och en företagsspecifik höjning på 0,3 procent. Storleken på den företagsspecifika delen räknas på basen av lönerna till dem som omfattas av avtalet. Avtalet omfattar cirka 2 100 medlemmar i Journalistförbundet. Yhtyneet-avtalet. Arvodena höjs med 2,0 procent från och med 1 juni 2022. Avtalet omfattar cirka 200 frilansar i ett anställningsförhållande på Yle.  

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.