Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Löneförhöjningar från och med juni – för dem som jobbar för Yle

Från och med 1 juni stiger lönerna för dem som omfattas av två kollektivavtal som Journalistförbundet förhandlat om. Det gäller Yles programarbetare och det så kallade Yhtyneet-avtalet som gäller Yles frilansar i ett anställningsförhållande.

Yles programarbetare

Lönerna stiger från och med 1 juni 2022 med en allmän höjning på 1,6 procent och en företagsspecifik höjning på 0,3 procent. Storleken på den företagsspecifika delen räknas på basen av lönerna till dem som omfattas av avtalet.

Avtalet omfattar cirka 2 100 medlemmar i Journalistförbundet.

Yhtyneet-avtalet.

Arvodena höjs med 2,0 procent från och med 1 juni 2022. Avtalet omfattar cirka 200 frilansar i ett anställningsförhållande på Yle.