Generell / 03.03.2023

Kollektivavtalet för film och teve godkänt – så här stiger lönerna

Kollektivavtalet för anställda i film- och tevebranschen är godkänt. Avtalet godkändes av Journalistförbundet och Film och mediearbetarnas förbund i Finland, vilka representerar arbetstagarna, och av Palta, arbetsgivarna i servicebranschen.   Avtalet träder i kraft 3 mars och gäller till och med 31 januari 2025. Löneförhöjningarna är i linje med den allmänna höjningen i Finland. Under avtalstiden stiger lönerna med sju procent. "Avtalet tar också i beaktande arbetsavtal som är kortare än en månad eftersom engångsersättningen finns med som en procenthöjning i tabellen för dagslöner", säger Journalistförbundets sakkunniga Marika Väisänen. Inom film- och teveproduktioner är arbetsförhållandena ofta tidsbundna och kopplade till en viss produktion. Enligt Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen var det utmanande att bygga en omfattande modell för engångsersättningen. "Därför har vi nu en engångsersättning som betalas vid tre olika tillfällen och en procenthöjning i tabellen för dagslöner", säger Savolainen. Arbetsgivarparten Palta ville också förhandla om innehållet i kollektivavtalets så kallade textdel. Palta lyfte fram flera förslag som inneburit försämringar av de anställdas arbetsvillkor, bland annat gällande periodarbete, ersättningar för nattarbete och för resor. Inga av förslagen gick vidare. Kollektivavtalet gäller kring 1 300 anställda inom film- och tevebranschen.

Fakta om kollektivavtalet

Engångsersättning Ifall man inte når enighet i den lokala förhandlingarna om löner betalas engångsersättningen till de anställda i tre rater:
  • Den första raten, 166 euro, i samband med löneutbetalningen i maj, ifall den anställda jobbat 21 dagar under tiden 1.4 – 11.5.2023
  • Den andra raten, 166 euro, i samband med löneutbetalningen i juli, ifall den anställda jobbat 21 dagar under tiden 1.6 – 11.7.2023
  • Den tredje raten, 166 euro, i samband med löneutbetalningen i november, ifall den anställda jobbat 21 dagar under tiden 1.10 – 11.11.2023.
Arbetsgivaren kan alternativt betala hela engångsersättningen i en rat (3 x 166 euro) i samband med löneutbetalningen i maj. För en deltidsanställd betalas ersättningen i proportion till den överenskomna arbetstiden. Tabellönerna för dagslönerna höjs till slutet av 2023 med en extra procent (1 %). Höjningen gäller anställda vars överenskomna arbetstid understiger 21 dagar. Löneförhöjningar Allmän höjning: Ifall man inte når enighet i den lokala förhandlingarna om löner höjs de personliga lönerna med tre procent 1 april 2023. År 2024 höjs lönerna med 2,5 procent, från och med 1 april 2024. Företagsspecifik höjning: Ifall man inte når enighet i den lokala förhandlingarna om löner höjs lönerna 1 april 2024 med 0,5 procent. Den företagsspecifika höjningen räknas från lönesumman i mars. Arbetsgivaren väljer hur företaget styr och fördelar höjningen. Höjningen betalas inte åt alla anställda om inte arbetsgivaren bestämmer så. Det lokala avtalet om löneförhöjningar ska göras före 24 mars 2023. En lokal överenskommelse om löneförhöjningar kan göras endast i de fall man i produktionsbolaget valt en förtroendeperson. Det är inte möjligt att, tillsammans med förtroendepersonen, göra lokala avtal för en enskild film, eller teveproduktion . Tabellönerna inom film och teve Tabellönerna höjs 3 procent 1 april 2023 och 3 procent 1 april 2024.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.