Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har beslutat att kollektivavtalet för film- och tevebranschen nu är allmänbindande.

(mer …)