Kollektivavtalet för anställda i film- och tevebranschen är godkänt. Avtalet godkändes av Journalistförbundet och Film och mediearbetarnas förbund i Finland, vilka representerar arbetstagarna, och av Palta, arbetsgivarna i servicebranschen. (mer …)