Europaparlamentet ordnar den 9–10 maj seminariet ”What’s on tonight – audiovisual regulation in the age of on-demand” om direktivet som berör audiovisuella tjänster. På seminariet kan journalister diskutera med aktörer i mediebranschen om med parlamentsledamöter.  (mer …)