Generell / 25.04.2024

Journalistreglerna har förnyats

Journalistreglerna, vilka utgör grunden för vad som anses vara god journalistisk sed, har förnyats. Målet med ändringarna är att öka transparensen kring det redaktionella arbetet och att ge en tydlig grund för modig och pålitlig journalistik.

De nya reglerna träder i kraft 1 oktober 2024. Fram tills dess tillämpas Journalistreglerna som trädde i kraft 2014.

Journalistreglerna får fyra nya punkter. De berör utomstående finansiering, farliga nyhetshändelser samt principer kring att avpublicera redaktionellt innehåll på webben. Journalistreglernas bilaga har också moderniserats.

De nya journalistreglerna lanseras vid ett evenemang 27 maj 2024 då Opinionsnämnden för massmedier också publicerar en handbok för hur reglerna ska tillämpas i praktiken.

Finlands Journalistförbund är medlem i Stödföreningen för Opinionsnämnden för massmedier (Jusanek), vilken arbetat med förnyelseprocessen.

Här hittar du en tabell (på finska) där de gamla och nya reglerna jämförs punkt för punkt (ONM:s publikation).

För ytterligare information: Jusaneks ordförande Timo Huovinen, timo.huovinen@yle.fi

ONM:s ordförande Eero Hyvönen, eero.hyvonen@jsn.fi (frågor om lanseringsevenemanget och om tillämpningshandboken)

Läs vår tidigare nyhet: Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås (12.2.2024)


Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.