Journalistreglerna, vilka utgör grunden för vad som anses vara god journalistisk sed, har förnyats. Målet med ändringarna är att öka transparensen kring det redaktionella arbetet och att ge en tydlig grund för modig och pålitlig journalistik.

De nya reglerna träder i kraft 1 oktober 2024. Fram tills dess tillämpas Journalistreglerna som trädde i kraft 2014.

Journalistreglerna får fyra nya punkter. De berör utomstående finansiering, farliga nyhetshändelser samt principer kring att avpublicera redaktionellt innehåll på webben. Journalistreglernas bilaga har också moderniserats.

De nya journalistreglerna lanseras vid ett evenemang 27 maj 2024 då Opinionsnämnden för massmedier också publicerar en handbok för hur reglerna ska tillämpas i praktiken.

Finlands Journalistförbund är medlem i Stödföreningen för Opinionsnämnden för massmedier (Jusanek), vilken arbetat med förnyelseprocessen.

Här hittar du en tabell (på finska) där de gamla och nya reglerna jämförs punkt för punkt (ONM:s publikation).

För ytterligare information: Jusaneks ordförande Timo Huovinen, timo.huovinen@yle.fi

ONM:s ordförande Eero Hyvönen, eero.hyvonen@jsn.fi (frågor om lanseringsevenemanget och om tillämpningshandboken)

Läs vår tidigare nyhet: Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås (12.2.2024)