Nyheter / 12.02.2024

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Arbetsgruppen, som tillsatts av Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmediers styrelse, har gett ett förslag på hur journalistreglerna ska uppdateras. Förslaget är nu hos medlemsföreningarna, bland annat hos Journalistförbundet för kommentarer.

Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. En punkt berör definition och reglering av utomstående finansiering av journalistik. En handlar om hur man ska berätta om ändringar i en text eller ett inslag för publiken och en annan om principer kring att avpublicera innehåll. Ett nytt tema är att ingen persons liv eller hälsa ska äventyras, till exempel vid en kris eller olycka.

Enligt arbetsgruppen är ett syfte med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens i det journalistiska arbetet. Målet är också att på ett brett plan förtydliga och enhetliga journalistreglerna, i synnerhet när det gäller vad man ska göra.

Samtidigt som arbetsgruppen jobbat med journalistreglerna har Opinionsnämnden för massmediers kansli jobbat på en handbok för hur journalistreglerna ska tillämpas. I handboken finns Opinionsnämndens tidigare beslut och uttalanden i samband med den punkt i reglerna som behandlas. Samtidigt bedömerOpinionsnämndens kansli ifall samtliga utlåtanden från tidigare årtionden fortfarande ör aktuella och användningsbara.

Understödsföreningen fattar beslut om de förnyade journalistreglerna i april. De uppdaterade reglerna och den nya handboken publiceras i maj.

Opinionsnämnden för massmedier.

Journalistreglerna hittar du här.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.