Generell / 19.05.2022

Journalistförbundets fullmäktige: Mer samarbete över föreningsgränserna  

Liiton valtuuston kevätkokouksessa keskusteltiin yhdistysten yhteistyöstä. Kuva: Maria Pettersson. Bild:
På fullmäktiges vårmöte presenterade Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling ett förslag på hur medlemstjänsterna kunde bli mer jämlika. Förslaget väckte livlig diskussion och fick stöd bland fullmäktigeledamöterna.  Målsättningen är att medlemsföreningarna ska samarbeta mera. Utskottet föreslår att medlemsföreningarna öppnar sina tillställningar för alla medlemmar, oberoende av ort eller medlemsförening. Det här skulle öka jämlikheten och förbättra tjänsterna runt om i landet.  Samarbete över föreningsgränserna har gjorts redan tidigare men intensifierats då föreningar planerat och genomfört gemensamma evenemang. Också ordföranden för olika föreningar har ökat samartbetet.   ”Utskottet anser att det i fortsättningen skulle vara viktigt att fokusera på att utveckla verksamhetskulturen i de olika föreningarna”, säger Journalistförbundets chef för medlemstjänster Simon Huldén som presenterade utskottets förslag för fullmäktige.  Gemensamma ombud?   Journalistförbundet har i dag sammanlagt 18 medlemsföreningar. En del är lokala och bundna till orten (till exempel Ålands journalister), andra är nationella och har en koppling till arbetsuppgifterna (till exempel SET, Finlands frilansjournalister eller Radio- och teveredaktörernas förbund).  Utskottet har också funderat på om små föreningar kunde anställa gemensamma ombud för att sköta löpande ärenden. Det här skulle frigöra resurser, till exempel för att ordna evenemang.  "Givetvis bestämmer föreningarna själva om en sådan här sak men utskottet uppmanar dem att diskutera en sådan här möjlighet", säger Huldén.  Slogan i koppling till namnet Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling har också funderat på Journalistförbundets namn. Utskottet föreslår att Journalistförbundets officiella registrerade namn fortsätter vara Finlands Journalistförbund. I samband med namnet kunde man ändå koppla olika slogans, eventuellt sådana som varierar beroende på situationen.  Sloganerna kunde användas i marknadsföringssyfte och i förbundets kommunikation, för att bredda bilden av Journalistförbundet. Till exempel ”Journalistförbundet – för medieproffs”. På så sätt kunde man ta i beaktande förbundets medlemmar som har en mångsidig bakgrund. Sloganerna skulle tas fram på finska, svenska och engelska. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.