Generell / 03.11.2020

Journalistförbundet: Skatteuppgifterna ska vara offentliga

I år vill över 4000 höginkomsttagare hemlighålla sina skatteuppgifter från medierna. Höginkomsttagarna har meddelat skattemyndigheten att de inte vill medverka på listan över inkomster och skatter som ges till medierna. Skattemyndigheten underlättade ett nej med att öppna en särskild nätsida för en begäran om sekretess. ”Detta är mot ett öppet samhälle. Det är frågan om betydande uppgifter. Finländarna har rätt att veta vem det är som har den ekonomiska makten i landet. Skatteuppgifterna ger debatten om löner transparens”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Skattemyndigheten tillämpar EU:s förordning om dataskydd, som begränsar insamlingen av personuppgifter. Journalistförbundet och Medieförbundet utgår från yttrandefrihet och de tolkar reglerna annorlunda. I en klagan till justitiekanslern vill förbunden veta vad som anses med ”särskilda personliga skäl”, vilket är den motivering som skattemyndigheten godtagit. ”Det är oroväckande om även andra myndigheter börjar tillämpa dataskyddet så att insynen i viktiga samhällsfrågor begränsas”, säger Hanne Aho. En klar linje saknas och därför kan myndigheter välja hur de tolkar EU:s regler om dataskydd. Då insynen i myndigheters verksamhet och beslut minskar, krymper också yttrandefriheten och informationsförmedlingen blir smalare. Journalistförbundet anser att tolkningen av EU:s dataskydd försvårar journalisters arbete. Pressmeddelandet 5.11.2019: Journalistförbundet klagar på Skatteverkets beslut om att dölja höginkomsttagares skatteuppgifter

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.