Generell / 05.11.2019

Journalistförbundet klagar på Skatteverkets beslut om att dölja höginkomsttagares skatteuppgifter

Skattemyndigheterna bestämde att höginkomsttagare får begränsa vilka skatteuppgifter medierna får tillgång till. I sitt beslut hänvisar skattemyndigheterna till EU:s dataskyddsförordning. Finlands Journalistförbund har tillsammans med Medieförbundet lämnat in ett klagomål till justitiekanslern över hur skattemyndigheterna tolkat förordningen. Det var den 29 oktober Yle rapporterade att det "för första gången är möjligt att motsätta sig att ens inkomstuppgifter publiceras i den lista som skatteförvaltningen skickar till mediehusen. På listan finns namnen på personerna som har tjänat över 100 000 euro samt hur mycket skatt personen har betalat. Enligt skatteförvaltningen är man tvungen att ge finländarna en möjlighet till anonymitet och till att få bort sitt namn från listan. Orsaken är EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft i början av året", skriver Yle. Yle rapporterade också att 231 rika med hänvisning till "exeptionell personlig orsak" ansökt om att deras uppgifter inte ska publiceras. Skatteförvaltningen godkände alla önskemål. Finlands Journalistförbund kräver tydlighet i myndigheternas tolkning av dataskyddsförordningen. Journalistförbundet har tillsammans med Medieförbundet lämnat in ett klagomål till justitiekanslern över hur skattemyndigheterna tolkat förordningen. Förbunden vill med justitiekanslerns hjälp utreda enligt vilka kriterier skatteförvaltningen bedömt "de personliga orsakerna" i förhållande till yttrandefriheten. Justitiekanslern har tidigare mottagit ett klagomål i samma fråga. "Vi är oroliga för att även andra myndigheter än skatteförvaltningen börjar tolka EU:s dataskyddsförordning så att man i dess namn begränsar tillgången till samhälleligt viktig information", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Hon påpekar att det inte finns någon tydlig linje om dataskyddsförordningen från myndigheternas sida. Ju mindre information  medierna har att tillgå om myndigheternas agerande samt om grunderna till myndigheternas beslut, desto smalare blir utrymmet för yttrandefriheten. "Öppenhet samt offentlighet kring beslut är viktiga för samhället. När det gäller skattefrågan ger öppenheten transparens i diskussionen om löner och om hur olika yrken värdesätts", säger hanne Aho. Journalistförbundet anser att skattemyndigheternas tolkning av EU:s dataskyddsförordning försvårar journalisternas arbete. Tidigare skickade skattemyndigheterna elektroniskt uppgifterna till medierna. I dag får man fullständiga listor enbart genom att besöka ett skattekontor. Det här gör att journalister i stora städer och på mindre orter har olika förutsättningar att sköta sitt arbete.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.