Generell / 21.04.2021

Journalistförbundet om förvaltningsdomstolens beslut om skatteuppgifterna: de som ber om att inte synas kommer att få extra mycket uppmärksamhet

Finlands Journalistförbund välkomnar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från tisdagen 20 april. Beslutet gäller Skatteförvaltningen, som 2019 beslutade att inte publicera namnen på de höginkomsttagare vilka bad om att inte synas på en lista över personer som tjänat minst 100 000 euro om året. Enligt Skatteförvaltningen var personernas namn sekretessbelagda. Enligt förvaltningsdomstolen är Skatteförvaltningens förfarande olagligt. Namnen ska därmed ges ut. "Skattemyndighetens beslut om sekretess grundande sig på en tolkning av EU:s dataskyddsförordning. Vi och många andra var rädda för att myndigheter allmänt skulle börja tolka förordningen så att det skulle leda till mer sekretess. Förvaltningsdomstolens beslut är ett tydligt budskap också till andra myndigheter", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Här kan du läsa Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från 20 april: Uppgifter om identiteten av personer som gjort invändningar mot utlämnandet av sina skatteuppgifter var inte sekretessbelagda. Skatteförvaltningen har alltså tillhandahållit medierna en tjänst där medierna som en så kallad medietjänst kunnat begära offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen av personer som har tjänat minst 100 000 euro om året. Skatteförvaltningen hade godkänt cirka 230 personers begäranden och avlägsnat dessa personers uppgifter från de uppgifter som skulle lämnas ut till medierna. Flera medier har begärt ut namnen på dem vars uppgifter Skatteförvaltningen tagit bort. I och med det färska beslutet kommer medier framöver att få tillgång till namnen på dem som inte vill att deras beskattningsuppgifter ska synas i offentligheten. Genom namnen kan medierna sedan ta reda på personernas skatteuppgifter. "Beslutet leder till en lustig situation där de personer som separat bett om att deras uppgifter ska döljas nu kommer att synas på en offentlig lista. De här personerna kommer därmed att få extra mycket uppmärksamhet", säger Hanne Aho.   Journalistförbundet klagade på Skatteförvaltningens praxis 2019: Journalistförbundet klagar på Skatteverkets beslut om att dölja höginkomsttagares skatteuppgifter (5.11.2019)    

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.