Finlands Journalistförbund välkomnar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från tisdagen 20 april. Beslutet gäller Skatteförvaltningen, som 2019 beslutade att inte publicera namnen på de höginkomsttagare vilka bad om att inte synas på en lista över personer som tjänat minst 100 000 euro om året. Enligt Skatteförvaltningen var personernas namn sekretessbelagda.

(mer …)