Kommunikationsministeriet publicerade i dag 28 april en utredning över hur finländska medier kunde stödjas. På basen av utredningen utreder ministeriet bland annat ett snabbt coronakrisstöd samt ett permanent mediestöd. (mer …)