Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet i direkt kontakt med mediehusen för förhandlingar om självanställdas villkor

Journalistförbundets delegation för självanställda behandlade på sitt möte 12 oktober de senaste vändningarna kring självanställdas kollektiva förhandlingar. Det är nu klart att Medieförbundet inte tänker förhandla med Journalistförbundet om självanställdas arvoden och arbetsvillkor.

I ett blogginlägg från 13 september skriver Konkurrens- och konsumentverket  att det inte finns några hinder för att inleda kollektiva förhandlingar om självanställdas rättigheter. Trots myndigheternas syn har Medieförbundet inte ändrat åsikt.

“I praktiken innebär det att Medieförbundet kastar sina medlemsföretag i famnen på Journalistförbundet” säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Delegationen gick på sitt möte igenom olika alternativ för att inleda förhandlingar med medieföretagen. Medieförbundet har meddelat att man inte tar ställning till förhandlingar som förs mellan Journalistförbundet och medlemsföretagen.

Savolainen påminner om Konkurrens- och konsumentverkets ställningstagande: ifall ett företag säger nej till samarbete kring kollektiva förhandlingar om självanställdas rättigheter så kan det vara mot konkurrenslagstiftningen. Myndigheten uppmuntrar till öppna förhandlingar om arbetsvillkor.

Läs också: Konkurrens- och konsumentverket: Journalistförbundet och andra fackförbund får förhandla med arbetsgivarna om självanställdas villkor (17.9.2023)