Generell / 04.11.2023

Journalistförbundet i direkt kontakt med mediehusen för förhandlingar om självanställdas villkor

Journalistförbundets delegation för självanställda behandlade på sitt möte 12 oktober de senaste vändningarna kring självanställdas kollektiva förhandlingar. Det är nu klart att Medieförbundet inte tänker förhandla med Journalistförbundet om självanställdas arvoden och arbetsvillkor. I ett blogginlägg från 13 september skriver Konkurrens- och konsumentverket  att det inte finns några hinder för att inleda kollektiva förhandlingar om självanställdas rättigheter. Trots myndigheternas syn har Medieförbundet inte ändrat åsikt. "I praktiken innebär det att Medieförbundet kastar sina medlemsföretag i famnen på Journalistförbundet" säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Delegationen gick på sitt möte igenom olika alternativ för att inleda förhandlingar med medieföretagen. Medieförbundet har meddelat att man inte tar ställning till förhandlingar som förs mellan Journalistförbundet och medlemsföretagen. Savolainen påminner om Konkurrens- och konsumentverkets ställningstagande: ifall ett företag säger nej till samarbete kring kollektiva förhandlingar om självanställdas rättigheter så kan det vara mot konkurrenslagstiftningen. Myndigheten uppmuntrar till öppna förhandlingar om arbetsvillkor. Läs också: Konkurrens- och konsumentverket: Journalistförbundet och andra fackförbund får förhandla med arbetsgivarna om självanställdas villkor (17.9.2023)  

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.