Generell / 17.09.2023

Konkurrens- och konsumentverket: Journalistförbundet och andra fackförbund får förhandla med arbetsgivarna om självanställdas villkor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har fastställt att Journalistförbundet och andra fackförbund har rätt att förhandla med arbetsgivarna om självanställdas arbetsvillkor. Det innebär att Journalistförbundet kan inleda förhandlingar med arbetsgivarna om bland annat frilansars minimiarvoden och om andra arbetsersättningar. Man kan också förhandla om arbetstider, platsen för arbetet, semestrar, arbetshälsa, försäkringar och socialskydd. Hittills har Journalistförbundet endast kunnat förhandla om dessa frågor för medlemmar i ett anställningsförhållande. EU-kommissionen gav hösten 2022 nya riktlinjer, enligt vilka fackförbund har rätt att förhandla om självanställdas arbetsvillkor. Arbetsgivarnas företrädare Medieförbundet har tills vidare ansett att riktlinjerna går emot Finlands konkurrensrätt och därmed låtit bli att inleda förhandlingar. I Finland ansvarar Konkurrens- och konsumentverket för konkurrensfrågor. Specialsakkunnig Miira Kuhlberg vid KKV skriver i ett färskt blogginlägg att det inte finns några hinder för att inleda kollektiva förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor och arvoden.  "Sedan i fjol har vi för Medieförbundet föreslagit att vi ska inleda förhandlingar", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Han påpekar att Journalistförbundet redan tidigare i år bett KKV öppna upp vad EU-kommissionens riktlinjer innebär i praktiken. "KKV tolkar frågan på samma sätt som vi gjort i förbundet", säger Savolainen. Förhandlingsmöjligheten är viktig för Journalistförbundet och för dess frilansmedlemmar. Kollektiva förhandlingar är det bästa sättet att förbättra frilansars och självanställdas arbetsvillkor. "Enligt Journalistförbundets färska frilansundersökning är 'frilansens euro' 62 cent. Endast nio procent av de självanställda kan fastställa sina egna arbetsvillkor", säger Hanna Zidan, Journalistförbundets sakkunniga i arbetsvillkor.   Läs mer om ämnet (på finska): De audiovisuella översättarna fick i våras ett kollektivavtal. Där avtalas bland annat om minimiarvoden. I augusti frågade tidningen Journalisten när också andra självanställda får förhandla om sina arbetsvillkor. (8/2023) Journalistförbundet har i flera års tid arbetet för att självanställda ska ha kollektiv förhandlingsrätt. Tidningen Journalisten skrev om det i augusti 2022. I artikeln säger Finlands frilansjournalisters tf verksamhetsledare Anna-Sofia Nieminen att EU-kommissionens nya riktlinjer berör en betydande andel av frilansarna.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.