Journalistförbundets delegation för självanställda behandlade på sitt möte 12 oktober de senaste vändningarna kring självanställdas kollektiva förhandlingar. Det är nu klart att Medieförbundet inte tänker förhandla med Journalistförbundet om självanställdas arvoden och arbetsvillkor. (mer …)