Generell / 19.04.2023

Historiskt resultat i förhandlingarna om av-översättarnas nya kollektivavtal

Av-käännösyritysten työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin 19.4. neuvottelutulos. Kuvassa Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sopimuspaperin äärellä. Kuva: Heli Saarela Bild:
I förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal nådde parterna ett förhandlingsresultat onsdagen 19 april.  Avtalsperioden är 24 månader: 1 maj 2023 – 30 april 2025. Löneförhöjningarna är i enlighet med den allmänna linjen på arbetsmarknaden. Förhandlingsresultatet är historiskt eftersom kollektivavtalet också innehåller minimiarvoden för självanställda.  Att ett fackförbund kollektivt kan företräda självanställda blev möjligt efter Europeiska kommissionens nya riktlinjer i september 2022. Enligt kommissionen kan självanställda och egenföretagare under vissa omständigheter förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor utan att det bryter mot den europeiska konkurrenslagstiftningen.  Kring 400 översättare jobbar med audiovisuell översättning. Av dem jobbar största delen inte i ett anställninghsförhållande.  Förhandlingsresultatet ska nu behandlas av parternas beslutsfattande organ. Efter det ges fler detaljer om det nya avtalet.  Arbetstagarna representeras av Journalistförbundet, Akavas specialbranscher, Språkexperter rf och av av-översättarna själva. Arbetsgivarna representeras av Saga Vera Oy, Pre-Text Oy, Movision Ky och Rosmer International osk. Förhandlingarna inleddes i mitten av mars. För ytterligare information:  Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Journalistförbundet, tfn 050 534 2485 Chef Helena Lamponen, Akavas specialbranscher, tfn 040 631 7660

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.