Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Av-käännösyritysten työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin 19.4. neuvottelutulos. Kuvassa Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sopimuspaperin äärellä. Kuva: Heli Saarela

Historiskt resultat i förhandlingarna om av-översättarnas nya kollektivavtal

I förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal nådde parterna ett förhandlingsresultat onsdagen 19 april. 

Avtalsperioden är 24 månader: 1 maj 2023 – 30 april 2025. Löneförhöjningarna är i enlighet med den allmänna linjen på arbetsmarknaden.

Förhandlingsresultatet är historiskt eftersom kollektivavtalet också innehåller minimiarvoden för självanställda. 

Att ett fackförbund kollektivt kan företräda självanställda blev möjligt efter Europeiska kommissionens nya riktlinjer i september 2022. Enligt kommissionen kan självanställda och egenföretagare under vissa omständigheter förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor utan att det bryter mot den europeiska konkurrenslagstiftningen. 

Kring 400 översättare jobbar med audiovisuell översättning. Av dem jobbar största delen inte i ett anställninghsförhållande. 

Förhandlingsresultatet ska nu behandlas av parternas beslutsfattande organ. Efter det ges fler detaljer om det nya avtalet. 

Arbetstagarna representeras av Journalistförbundet, Akavas specialbranscher, Språkexperter rf och av av-översättarna själva. Arbetsgivarna representeras av Saga Vera Oy, Pre-Text Oy, Movision Ky och Rosmer International osk. Förhandlingarna inleddes i mitten av mars.

För ytterligare information: 

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Journalistförbundet, tfn 050 534 2485

Chef Helena Lamponen, Akavas specialbranscher, tfn 040 631 7660