Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Fusionen mellan Finka och två stora a-kassor går vidare

Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande är försäkrade, ska fusioneras med Industrins a-kassa och Byggnadsbranschens a-kassa. Den nya kassan ska inleda sin verksamhet 1 januari 2022.

Nyheten om fusionen kom i februari i år. Nu har arbetet med fusionen gått vidare. Den nya kassan föreslås på finska heta Avoin työttömyyskassa (fritt översatt Öppna arbetslöshetskassan), förkortat till A-kassa. A-kassan kommer, som det finska namnet antyder, att vara öppen för löntagare i alla branscher.

Grundandet av den nya a-kassan görs slutligen i juni i år då ledningarna för de tre arbetslöshetskassorna ska fatta de nödvändiga besluten för fusionen.

Av dig som är medlem i Journalistförbundet och i Finka krävs inga åtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter automatiskt i den nya arbetslöshetskassan.

Den nya arbetslöshetskassan blir en av de största i Finland med cirka 190 000 medlemmar. Industrins a-kassa hade i fjol 135 000 medlemmar, Byggnadsbranschens a-kassa 45 000 medlemmar och Finka drygt 18 000 medlemmar.

Medlemmarna ska enligt planerna betala en fast månadsavgift till den nya a-kassan. Hur stor den summan är fastställs senare.

För ytterligare information, läs pressmeddelandet som kassorna publicerat 8.4.2021 (tiedote).