Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande är försäkrade, ska fusioneras med Industrins a-kassa och Byggnadsbranschens a-kassa. Den nya kassan ska inleda sin verksamhet 1 januari 2022.

(mer …)