Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalisternas arbetslöshetskassa Finka blir del av ny stor arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande är försäkrade, ska fusioneras med Industrins arbetslöshetskassa och med Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa.

Målet är att den nya arbetslöshetskassan ska inleda sin verksamhet 1 januari 2022. Arbetslöshetskassorna berättade om sitt intentionsavtal i dag.

Den nya arbetslöshetskassan blir en av de största i Finland med närmare 200 000 medlemmar. En stor arbetslöshetskassa har en stadigare ekonomi än en liten.

“En stor arbetslöshetskassa ger trygghet och förutsägbarhet för en lång tid framöver. För oss är det viktigt att trygga servicenivån för våra medlemmar och det gör vi genom en fusion”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Av dig som är medlem i Journalistförbundet och i Finka krävs inga åtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter automatiskt i den nya arbetslöshetskassan.

På Finkas webbplats kan du läsa mer om planerna, www.finka.fi.