Generell / 12.02.2021

Journalisternas arbetslöshetskassa Finka blir del av ny stor arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande är försäkrade, ska fusioneras med Industrins arbetslöshetskassa och med Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa. Målet är att den nya arbetslöshetskassan ska inleda sin verksamhet 1 januari 2022. Arbetslöshetskassorna berättade om sitt intentionsavtal i dag. Den nya arbetslöshetskassan blir en av de största i Finland med närmare 200 000 medlemmar. En stor arbetslöshetskassa har en stadigare ekonomi än en liten. "En stor arbetslöshetskassa ger trygghet och förutsägbarhet för en lång tid framöver. För oss är det viktigt att trygga servicenivån för våra medlemmar och det gör vi genom en fusion", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Av dig som är medlem i Journalistförbundet och i Finka krävs inga åtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter automatiskt i den nya arbetslöshetskassan. På Finkas webbplats kan du läsa mer om planerna, www.finka.fi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.