Generell / 20.05.2022

Fullmäktiges frågestund behandlade yttrandefrihet, Barents Press och mediernas koncentration

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen svarar på frågor under fullmäktiges frågestund. Bild:
På fullmäktiges frågestund diskuterades aktuella frågor. Ledamöterna var bland annat intresserade av yttrandefrihet, medieägandets koncentration och av Barnets Press-evenemang. Fullmäktigeledamot Ville Hänninen (FFJ) frågade om Journalistförbundets linje då det gäller främjandet av yttrandefriheten. Ordförande Hanne Aho svarade att Journalistförbundets stödjer sina medlemmar i alla situationer kopplade till yttrandefrihet. "Det har varit vår linje de senaste 100 åren och det är något vi satsat på och satsar på. Finlands och de övriga nordiska ländernas linje är entydig: vi stödjer och hjälper andra." Enligt Aho har solidaritetsarbetet blivit allt viktigare i och med att yttrandefriheten i världen försämrats, också i Finland. "Det här är något vi kontinuerligt bör övervaka. Det har också hänt positiva saker. Domstolar har dömt personer som hotat och trakasserat journalister. I samhället har Journalistförbundet bidragit till att lagstiftningen ändrats och till att öka medvetenheten om trakasserierna och mekanismerna bakom dem." Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor, Salla Nazarenko, påminde om att förbundet stödjer journalister i världen och i Finland. "Vi vill att våra kolleger som kommer från andra länder blir en del av vår gemenskap. På initiativ av Journalistförbundets fullmäktige inleds snart verksamheten för att erbjuda ett säkert residens för journalister på flykt."   Mediekonsolidering hotar yttrandefriheten Medieägandets koncentration oroade fullmäktigeledamot Jukka Koivula (KSJ),  som frågade vad förbundet kan göra åt utvecklingen. Journalistförbundets ordförande Hanne Aho påminde om att orsaken till koncentrationen är mediernas ekonomiska svårigheter. De beror i sin tur dels på mediefältets stora strukturella förändringar men också på statens åtgärder. "Till exempel Posten höjde sina avgifter så mycket att det är extremt dyrt att distribuera tidningar." I de övriga nordiska länderna stödjer staten medierna på flera olika sätt. "I Finland ses mediebranschen som business, i de övriga nordiska länderna anser man att medierna utgör en av demokratins grundpelare och stödjer dem därför ekonomiskt."   Barents Press bör tryggas Sari Pelttari-Heikka (PoJo) lyfte fram Barnets Press evenemang som ordnades i Jouensuu för ett par veckor sedan.Utrikesministeriet försökte påverka evenemanget eftersom även ryska journalister var på väg till det (läs också tidningen Journalistens artikel om händelserna). Att ordna motsvarande evenemang i framtiden blir allt svårare då till och med staten försöker begränsa sådana här evenemang. Borde man oroa sig och vad kan vi göra för att även i fortsättningen upprätthålla kontakten med ryska journalister som stödjer demokrati och yttrandefrihet, frågade Pelttari-Heikka. Enligt Hanne Aho bör man oroa sig. "Vem stödjer ryska journalister som arbetar för demokrati om inte vi gör det? Samarbetet bör utvecklas och stärkas." Salla Nazarenko påminde om Barents Press och om förbundets betydelse. "Finländska journalister har mycket att ge internationellt. Vi har ansvar och kapacitet att vara föregångare inom yttrandefrihet."   På frågestunden diskuterades också bland annat förtroendet mellan Journalistförbundet och arbetsgivarna, förbundets rättsskyddsförsäkring samt visstidsanställningar som följer på visstidsanställningar.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.