På fullmäktiges frågestund diskuterades aktuella frågor. Ledamöterna var bland annat intresserade av yttrandefrihet, medieägandets koncentration och av Barnets Press-evenemang. (mer …)