Generell / 19.11.2020

Frilansar intresserade av arbetshälsovård via Journalistförbundet – frågan utreds

Journalistförbundets frilansmedlemmar är intresserade av arbetshälsovård. I en enkät som Journalistförbundet gjorde i oktober i år svarade 90 procent att de är intresserade av möjligheten att förbundet skulle förhandla om arbetshälsovård för frilansmedlemmarna. I dag har bara var tionde frilansmedlem ordnat arbetshälsovård åt sig.   Genom enkäten utredde Journalistförbundet intresset och behovet av att Journalistförbundet skulle förhandla om en arbetshälsovårdslösning som är förmånligare än den som erbjuds enskilda frilansar på den fria marknaden. Det här var första gången förbundet utredde frågan. I bakgrunden finns en motion om frågan vilken godkändes av förbundets fullmäktige i september. "Det stora antalet svarande stärkte frilansutskottets uppfattning om hur viktigt det är att satsa på arbetshälsa. De som svarade på enkäten önskade sig en tjänst som skulle garantera snabb tillgång till vård och som skulle vara bättre än den grundläggande hälsovården", säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa som ansvarar för frilansfrågor. Varannan svarande (49 procent) sade att de inte skaffat arbetshälsovård på grund av att det skulle medföra för höga kostnader. Tre av fyra (74 procent) svarade att de befunnit sig i en situation där de skulle ha behövt arbetshälsovård. Med stöd av svaren i enkäten fortsätter Journalistförbundet arbeta för att bygga en lämplig arbetshälsomodell för Journalistförbundets medlemmar. 372 frilansar svarade på enkäten. För ytterligare information om enkäten, kontakta juristen Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliitto.fi)

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.