Generell / 19.11.2020

Frilansar intresserade av arbetshälsovård via Journalistförbundet – frågan utreds

Journalistförbundets frilansmedlemmar är intresserade av arbetshälsovård. I en enkät som Journalistförbundet gjorde i oktober i år svarade 90 procent att de är intresserade av möjligheten att förbundet skulle förhandla om arbetshälsovård för frilansmedlemmarna. I dag har bara var tionde frilansmedlem ordnat arbetshälsovård åt sig.   Genom enkäten utredde Journalistförbundet intresset och behovet av att Journalistförbundet skulle förhandla om en arbetshälsovårdslösning som är förmånligare än den som erbjuds enskilda frilansar på den fria marknaden. Det här var första gången förbundet utredde frågan. I bakgrunden finns en motion om frågan vilken godkändes av förbundets fullmäktige i september. "Det stora antalet svarande stärkte frilansutskottets uppfattning om hur viktigt det är att satsa på arbetshälsa. De som svarade på enkäten önskade sig en tjänst som skulle garantera snabb tillgång till vård och som skulle vara bättre än den grundläggande hälsovården", säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa som ansvarar för frilansfrågor. Varannan svarande (49 procent) sade att de inte skaffat arbetshälsovård på grund av att det skulle medföra för höga kostnader. Tre av fyra (74 procent) svarade att de befunnit sig i en situation där de skulle ha behövt arbetshälsovård. Med stöd av svaren i enkäten fortsätter Journalistförbundet arbeta för att bygga en lämplig arbetshälsomodell för Journalistförbundets medlemmar. 372 frilansar svarade på enkäten. För ytterligare information om enkäten, kontakta juristen Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliitto.fi)

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.