Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Frilans – svara på enkät om coronapandemins inverkan

Journalistförbundet utreder genom en webbenkät hur coronaläget påverkat frilansarna under sommaren och hösten.

Tidigare har förbundet utrett pandemins inverkan under april–maj. Då hade frilansarnas inkomster och arbeten minskat. Journalistförbundet har skickat e-brev åt sina frilansmedlemmar. I e-brevet finns en länk till enkäten.

Ifall du är frilansmedlem, svara på enkäten. Det är viktigt för att Journalistförbundet ska kunna bevaka dina och dina kollegers intressen. Enkäten är öppen till den 6 december.

“Med hjälp av svaren är det lättare för oss att skapa en helhetsbild av hur coronasituationen påverkat frilansarna. Ingen annan samlar in den uppgiften. Med hjälp av informationen kan Journalistförbundet till exempel berätta för beslutsfattare hur frilansar kan stödjas eller hur tidigare åtgärder påverkat frilansarnas situation, säger juristen Hannu Hallamaa som ansvarar för frilansfrågor.

För ytterligare information om enkäten, kontakta Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliitto.fi)