Nyheter / 30.11.2017

Förhandlingsresultat också för Mediahub

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mediahub Helsinki, som gör nyheter för MTV, utmynnade i går kväll (29.11) i ett förhandlingsresultat.

"Förhandlingsresultatet är i linje med den allmänna linjen på arbetsmarknaden", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör  Petri Savolainen.

Både Journalistförbundet och Palta, som representerar arbetsgivaren, fattar i morgon (fre 1.12) beslut om att godkänna eller förkasta förhandlingsresultatet. Vi informerar mer om förhandlingsresultatet efter det.


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.