En anställd som sades upp olagligt från MTV Ab ska få ersättning. Det slår tingsrätten i Helsingfors fast.

MTV Ab friställde år 2017 en redaktör på ekonomiska och produktionsrelaterade grunder. Personen hade varit anställd i tio år. Nu ska MTV betala journalisten tio månaders lön och ersätta rättegångskostnaderna.

Enligt tingsrättens beslut var uppsägningen olaglig. Enligt MTV Ab fanns det inte tillräckligt med arbete för personen och omställningsskydd saknades. Samtidigt anställde bolaget flera personer till liknande uppgifter.

Arbetsgivaren anser också att den uppsagda saknade sådant kunnande som efterfrågades.

I rättegången bedömdes journalistiskt arbete som utförs vid MTV Ab. Enligt tingsrättens beslut försummade bolaget skyldigheten att erbjuda redaktören lämpligt jobb då sådant fanns.

Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen är nöjd.

”Tingsrättens bedömning är precis densamma som vår. Också skadeståndet är lika stort. När beslutet vinner laga kraft är det en stor lättnad. Nu avslutas en rad rättegångar som pågått i flera år efter tunga samarbetsförhandlingar med MTV och den tidigare nyhetsleverantören Mediahub. Även tidigare rättegångar har slutat arbetstagarnas seger.”