Generell / 23.02.2023

Förhandlingsresultat för film- och tevebranschen

I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för film- och tevebranschen nådde man onsdagen 22 februari ett förhandlingsresultat. Resultatet ska nu behandlas av parternas beslutsfattande organ. I förhandlingarna representerade Journalistförbundet och Teme – Fackförbundet för teater och media i Finland de anställda. Arbetsgivaren representerades av Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. "Löneförhöjningen följer den allmänna linjen och innehåller en engångsersättning. Engångsersättningen är uppbyggd så att den fungerar i film- och teveproduktioner som görs vid olika tidpunkter på året. Dessutom har vi kommit överens om ändring av termer då det gäller familjeledigheter och om samarbetsgrupper mellan de olika förbunden", säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör. Kring 1300 anställda inom film- och tevebranschen omfattas av det nya avtalet. Förhandlingarna inleddes i januari.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.