Generell / 12.12.2019

Förening – skicka information om evenemang till förbundet

För att lättare locka deltagare till evenemang och utbildningar som är öppna för alla medlemmar kan Journalistförbundets medlemsföreningar nu skicka info om evenemangen till kansliet som i sin tur lägger ut infon i förbundets kalender.  I bakgrunden ligger FAO:s och RTRF:s motion om en gemensam evenemangskalender. Motionen presenterades och godkändes på fullmäktigemötet i december 2018. Utredningarna visade att en gemensam webbaserad evenemangskalender skulle vara rätt kostsam. Styrelsen föreslår därför att man i ett år testar en modell där medlemsföreningarna skickar information om evenemang som är öppna för alla medlemmar till Journalistförbundet. Informationen skickas till kansliet, till Päivi Isoniemi (paivi.isoniemi@journalistiliitto.fi)  som lägger ut infon i kalendern. Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster, och den som presenterade förslaget påminde om att föreningar också kan skicka information om evenemang till tidningen Journalisten.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.