Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förening – skicka information om evenemang till förbundet

För att lättare locka deltagare till evenemang och utbildningar som är öppna för alla medlemmar kan Journalistförbundets medlemsföreningar nu skicka info om evenemangen till kansliet som i sin tur lägger ut infon i förbundets kalender. 

I bakgrunden ligger FAO:s och RTRF:s motion om en gemensam evenemangskalender. Motionen presenterades och godkändes på fullmäktigemötet i december 2018. Utredningarna visade att en gemensam webbaserad evenemangskalender skulle vara rätt kostsam. Styrelsen föreslår därför att man i ett år testar en modell där medlemsföreningarna skickar information om evenemang som är öppna för alla medlemmar till Journalistförbundet. Informationen skickas till kansliet, till Päivi Isoniemi (paivi.isoniemi@journalistiliitto.fi)  som lägger ut infon i kalendern.

Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster, och den som presenterade förslaget påminde om att föreningar också kan skicka information om evenemang till tidningen Journalisten.