Generell / 12.12.2019

Förening – skicka information om evenemang till förbundet

För att lättare locka deltagare till evenemang och utbildningar som är öppna för alla medlemmar kan Journalistförbundets medlemsföreningar nu skicka info om evenemangen till kansliet som i sin tur lägger ut infon i förbundets kalender.  I bakgrunden ligger FAO:s och RTRF:s motion om en gemensam evenemangskalender. Motionen presenterades och godkändes på fullmäktigemötet i december 2018. Utredningarna visade att en gemensam webbaserad evenemangskalender skulle vara rätt kostsam. Styrelsen föreslår därför att man i ett år testar en modell där medlemsföreningarna skickar information om evenemang som är öppna för alla medlemmar till Journalistförbundet. Informationen skickas till kansliet, till Päivi Isoniemi (paivi.isoniemi@journalistiliitto.fi)  som lägger ut infon i kalendern. Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster, och den som presenterade förslaget påminde om att föreningar också kan skicka information om evenemang till tidningen Journalisten.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.