För att lättare locka deltagare till evenemang och utbildningar som är öppna för alla medlemmar kan Journalistförbundets medlemsföreningar nu skicka info om evenemangen till kansliet som i sin tur lägger ut infon i förbundets kalender.  (mer …)