Nyheter / 10.12.2015

Förbundets utvecklingsprojekt går vidare

Projektet Liitto Plus  (Liitto +) eller Förbundet Plus fokuserar på utbildning för medlemmar, karriärcoaching, medlemsrekrytering och på kommunikation.

Ombudsman Marja Palmunen som ansvarar för organisationsfrågor vid Journalistförbundets kansli presenterade utvecklingsprojektet på Journalistförbundets fullmäktiges ordinarie höstmöte 10 december.

– Mycket är under planering och på vårmötet kommer fullmäktige att ha fler konkreta åtgärder att ta ställning till, konstaterade Palmunen.

Styrelsemedlem Heikki Jokinen (Finlands frilansjournalister)  motiverade projektet med bland annat arbetslivets förändring och medlemmarnas behov av annorlunda tjänster. Projektet har varken ett start- eller slutdatum. Det handlar om verksamhet, vad vi kan erbjuda våra medlemmar och om en ständig förändring.

– Se bara på hur populärt seminariet FREE10 var. Där erbjöds nya idéer, exempel på nya företag och en positiv anda. Det är vad våra medlemmar behöver, säger Jokinen. 

Anne Laurila (Södra Österbottens journalister) frågade vilken roll Förbundet Plus har i förhållande till förbundets arbetsgrupps YRA (Yhdistysrakenne).

– Yra fokuserar på föreningarnas roll och hur de kommer att fungera i relation till förbundet, svarade Marja Palmunen


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.