Syftet är att underlätta frilansarnas läge på arbetsmarknaden. Serviceföretaget skulle fungera som frilansens arbetsgivare och innehålla socialavgifter från arvodet. På det här sättet kunde frilansen eventuellt åtnjuta samma förmåner som en anställd när det gäller socialskydd.

För att kunna ta del av serviceföretagets tjänster borde frilansen vara medlem i Journalistförbundet.

Enligt en medlemsenkät ställer sig 90 procent av frilansarna, studenterna och medlemmar som är arbetslösa positivt till ett serviceföretag. Företaget skulle vara ett icke-vinstdrivet aktiebolag. Företagets tjänster skulle betalas av dem som tar del av dem.

Serviceföretaget skulle behöva ett kapitallån av Journalistförbundet. Ett lån som skulle betalas tillbaka.

Jussi Salokangas, ombud, presenterade serviceföretaget och i vilket läge projektet med serviceföretaget är i dag.

Diskussionen om serviceföretaget var livlig. Många berömde projektet och sade att det är ett av de bästa som förbundet lyft fram för att förbättra frilansarnas situation. En del fullmäktigeledamöter ifrågasatte varför företaget ska vara ett aktiebolag och inte till exempel ett andelslag. Andra frågade om företagets ekonomi.

Jussi Saloangas konstaterade att noggranna uträkningar inte ännu finns men att förslaget fått mycket stöd och att förbundet fortsätter lägga fram konkreta lösningar.