– Journalistförbundet erbjuder fortbildning och fortsätter samarbeta med övriga aktörer inom branschen: företag, organisationer och läroinrättningar. Genom samarbete kan vi bjuda in internationella föreläsare och utbildare. Vi vill också erbjuda utbildningar som kan förverkligas med en snabb tidtabell, sade utbildningsombud Nina Porra på Journalistförbundets höstfullmäktige 10 december.

Syftet är att få allt fler medlemmar att bli intresserade av förbundets och dess samarbetspartners utbildningar.

Nytt för nästa år att det ordnas fler utbildningar där man kräver mer av dem som deltar, till exempel genom förhandsuppgifter. En del utbildningar kan också kräva förhandskunskaper. Så här kan förbundet bättre svara mot specifika utbildningsbehov.

I fackliga utbildningar läggs större uppmärksamhet vid arbetarskyddsfullmäktiges behov. Utbildning för personer som jobbar inom tv-produktioner planeras också, liksom en uppdaterad utbildning för personer som jobbar på mindre redaktioner.