Generell / 25.05.2020

Förbunden utreder maskinell översättning

Journalistförbundet, Språkexperterna (Kieliasiantuntijat)/Akavas specialorganisationer och Finlands översättar- och tolkförbund utreder vad audiovisuella översättare anser om maskinell översättning. Utredningen görs genom två enkäter av vilka den ena är riktad till alla av-översättare och den andra till egenanställda som jobbar för företaget Iyuno. Enkäterna riktar sig till översättare som utnyttjat maskinöversättningstjänster. I enkäterna finns bland annat frågor om hur maskinöversättningstjänsterna påverkar arbetets kvalitet och tidsåtgång. I enkäterna finns också frågor om ifall den svarande skulle vara färdig att jobba mer med maskinell översättning även om arvodena skulle minska. Enkäterna är öppna till den 10 juni. Du hittar dem via länkarna nedan: Alla audiovisuella översättare: https://bit.ly/kyselyavkääntäjätkevät2020 Iyunos översättare: https://bit.ly/kysely_iyunon_alihankkijakääntäjille

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.