Generell / 25.05.2020

Förbunden utreder maskinell översättning

Journalistförbundet, Språkexperterna (Kieliasiantuntijat)/Akavas specialorganisationer och Finlands översättar- och tolkförbund utreder vad audiovisuella översättare anser om maskinell översättning. Utredningen görs genom två enkäter av vilka den ena är riktad till alla av-översättare och den andra till egenanställda som jobbar för företaget Iyuno. Enkäterna riktar sig till översättare som utnyttjat maskinöversättningstjänster. I enkäterna finns bland annat frågor om hur maskinöversättningstjänsterna påverkar arbetets kvalitet och tidsåtgång. I enkäterna finns också frågor om ifall den svarande skulle vara färdig att jobba mer med maskinell översättning även om arvodena skulle minska. Enkäterna är öppna till den 10 juni. Du hittar dem via länkarna nedan: Alla audiovisuella översättare: https://bit.ly/kyselyavkääntäjätkevät2020 Iyunos översättare: https://bit.ly/kysely_iyunon_alihankkijakääntäjille

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.