Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förbunden utreder maskinell översättning

Journalistförbundet, Språkexperterna (Kieliasiantuntijat)/Akavas specialorganisationer och Finlands översättar- och tolkförbund utreder vad audiovisuella översättare anser om maskinell översättning. Utredningen görs genom två enkäter av vilka den ena är riktad till alla av-översättare och den andra till egenanställda som jobbar för företaget Iyuno.

Enkäterna riktar sig till översättare som utnyttjat maskinöversättningstjänster. I enkäterna finns bland annat frågor om hur maskinöversättningstjänsterna påverkar arbetets kvalitet och tidsåtgång. I enkäterna finns också frågor om ifall den svarande skulle vara färdig att jobba mer med maskinell översättning även om arvodena skulle minska.

Enkäterna är öppna till den 10 juni. Du hittar dem via länkarna nedan:

Alla audiovisuella översättare: https://bit.ly/kyselyavkääntäjätkevät2020

Iyunos översättare: https://bit.ly/kysely_iyunon_alihankkijakääntäjille